Årlig støtter og sponser Myklevold veldedige organisasjoner og idrettslag med over 500.000 kroner. For oss er dette en viktig og riktig og vår måte å gi tilbake til vårt flotte lokalsamfunn. 

Hoveddelen av vårt sponsorbudsjett benyttes lokalt. Men også nasjonale og internasjonale prosjekter støttes. Vi har blant annet i en årrekke sponset Barnekreftforeningen gjennom prosjektet Team Rynkeby. I tillegg har vi sponset Kreftforeningen gjennom julegaver fra våre ansatte. 

En sterk idrett er nøkkelen til god utvikling og bo-lyst i vår region. Derfor har Myklevold en samarbeidsavtale med Narvik Hockey og Elite-satsingen. Vi har også en samarbeidsavtale med Alpinklubben i Narvik. 

Send søknad for din klubb, lag eller forening i skjemaet under. Hovedsakelig gjør vi gjennomgang av søknader 2 ganger pr år. I februar og september. Alle søknader leses fortløpende og vil bli bespart ved kort svarfrist.